Montaż instalacji przeciwpożarowych

W killfire zajmujemy się m.in. montażem instalacji przeciwpożarowych opracowanych dla budynków o różnych potrzebach w zakresie zabezpieczenia ppoż. Pracujemy w oparciu o własne projekty (jak i te powierzone), które według wyborów klientów mogą uwzględniać:

 • montaż instalacji tryskaczowych,
 • montaż pianowych instalacji gaśniczych,
 • montaż instalacji zraszaczowych lub zalewowo-zraszaczowych,
 • montaż przeciwpożarowych instalacji hydrantowych,
 • budowę pompowni przeciwpożarowych ze zbiornikiem zapasu wody.

Nasz zespół odpowiada za pełen proces powstawania czynnych systemów przeciwpożarowych, czyli za doradztwo, koncepcję i projekt instalacji ppoż., prefabrykację i transport elementów, montaż systemu w obiekcie, jego uruchomienie i odbiór, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe należą do grupy automatycznych, czynnych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Do ich uruchomienia dochodzi bezpośrednio nad źródeł pożaru w zabezpieczonych systemem strefach. Instalacja tryskaczowa wypełniona jest wodą (opcjonalnie powietrzem) pod stałym ciśnieniem, ale jeżeli woda nie jest wystarczającym medium do ugaszenia pożaru, w instalacji zastosowany zostaje środek pianotwórczy. Pianę w instalacjach tryskaczowych stosujemy wtedy, gdy w strefach objętych ochroną przeciwpożarową w budynku przechowywane są materiały takie jak np.:

 • substancje rafineryjne (ropa naftowa i jej pochodne),
 • farby, lakiery, żywice,
 • łatwopalne substancje chemiczne.

Instalacje zraszaczowe

Podobnym do instalacji tryskaczowych system automatycznego gaszenia pożaru jest system zraszaczowy. Na ten system składają się stałe urządzenia gaśnicze wodne o budowie otwartej. Z otwartych dysz gaśniczych woda kierowana jest zarówno na źródło pożaru, jak i na cały obszar chroniony poza samym źródłem. Instalacje zraszaczowe stosuje się w celu szybkiego zadławienia ognia oraz schłodzenia obiektu. Tak jak w przypadku tryskaczy przeciwpożarowych efektywność gaśniczą zraszaczy można zwiększyć poprzez dodanie do wody środka pianotwórczego.

Wewnętrzne hydranty ppoż.

Wewnętrzne hydranty przeciwpożarowe to urządzenia, dzięki którym możliwy jest pobór wody w celu gaszenia pożarów typu A, czyli pożarów materiałów stałych. Hydranty te umieszczane są na wewnętrznej sieci wodociągowej i umożliwiają gaszenie pożarów w zarodku, opcjonalnie dogaszanie pogorzelisk. Obligatoryjnie hydranty montowane są na każdej kondygnacji w strefach pożarowych obiektów. Z uwagi na różnicę w średnicy węży wyróżniamy trzy podstawowe typy hydrantów wewnętrznych:

 • hydrant DN 25 stosowany w strefach zagrożenia pożarowego dla ludzi,
 • hydrant DN 52 stosowany w strefach pożarowych produkcyjnych i magazynowych,
 • hydrant DN 33 stosowany w garażach jedno- i wielokondygnacyjnych.

Pompownie przeciwpożarowe

Jednym z kluczowych elementów stałych, wodnych systemów gaszenia pożarów są uwzględniane w naszych projektach i montowane przez naszych ekspertów pompownie przeciwpożarowe. Zadaniem pompowni jest zaopatrywanie systemu ppoż. w wodę z podłączonego do instalacji zbiornika wodnego lub pobieraną bezpośrednio z sieci wodociągowej. Pompownie współpracują z:

 • instalacjami tryskaczowymi (wodnymi i powietrznymi),
 • instalacjami zraszaczowymi,
 • pianowymi instalacjami gaśniczymi,
 • instalacjami hydrantowymi.

Pompownie naszego projektu to konstrukcje bazujące na sprawdzonych technologiach ppoż., przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb obiektów, dla których tworzymy taki system zabezpieczenia.

© Copyright 2021 killfire.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka prywatności